+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:49

معماری پایدار و بررسی پایداری در معماری سنتی ایران

خلق محیط انسان ساخت ومدیریت متعهدانه آن بر مبنای اصول بوم سازگاری و بازدهی منابع .

این اصول عبارتند از: کمینه کردن منابع تجدید ناپذیر ، ارتقاء و بهبود شرایط محیط طبیعی و کمینه آسیب های بوم شناختی بر محیط

در این پروژه به بررسی معماری پایدار و بررسی پایداری در معماری سنتی ایران می پردازیم .  30 صفحه - فایل پاورپوینت

خرید و دانلود معماری پایدار و بررسی پایداری در معماری سنتی ایران