X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:30

آمایش سرزمین از نگاه مدیریت محیط زیست

نویسند‌گان: رامین زارع ، ناصر محرم نژاد ، شهاب خاقانی
خلاصه مقاله:
امایش سرزمین علم و دانش سازماندهی منطق و عقلانی جنبه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی حفاظت و توسعه محیط زیست است الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید درکاربری زمین باعث پیدایش بحرانهای زیست محیطی گردید که باخروج از مدار توسعه پایدار فعالیت تولیدی نه تنها نسلهای ا ینده بلکه نسل فعلی را نیز به دشت تحت تاثیر قرا رخواهدداد. هدف اساسی امایش سرزمین حداقل تا انجا که به مدیریت محیط زیست مربوط می شود توسعه مناطق و روابط متقابل درونی و برونی آنها استفاده معقول ا زمنابع ارزشمندسازی میراث انسان ساخت محیط زیست انسانی و غیرساخته محیط زیست طبیعی، ترمیم و تقویت محیط زیست با استفاده از روشها و تکنیکهای مناسب است توجه به برنامه ریزی منطقه ای در ایران نیز همزمان با شروع آن در فراسنه و بعد از جنگ جهانی دوم و تقریبا با اهدافی مشابه اغاز شد. تدوین ضوابط ملی امایش سرزمین و سند ملی امایش سرزمین نقاط عطفی دربرنامه ریزی ملی هستند که می توانند مدیریت محیط زیست را تحت تاثی قرا ردهنده ود ر این مقاله مورد توجه قرارگرفته است.کلمات کلیدی: امایش سرزمین، مدیریت محیط زیست

خرید و دانلود آمایش سرزمین از نگاه مدیریت محیط زیست