X
تبلیغات
زولا
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:41

شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو برای  ادوات FACT

فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو براساس سیمولینک مطلب می باشد. از آنجایی که دانشجویان برای  ادوات FACT معمولا به چنین آنالیزهایی نیاز دارند شبیه سازی زیر ارائه شده است. در شکل کنار ساختار شبیه سازی را مشاهده می نمایید. همچنین در این شبیه سازی نحوه شبیه سازی موارد زیر هم انجام گرفته است:

البته اینها همه در سیمولیک مطلب است:

1- 3-phase  unbalanced and nonlinear load

2- THD 

3- Apparent Power

4- 3-phase Instant Active & Reactive Power

 خرید و دانلود شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو برای  ادوات FACT