X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 03:05

موضوع فارسی :یکپارچه چارچوب به طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصولات سازگار با عملکرد قوی

موضوع انگلیسی :An Integrated Framework to Design Architecture, Configurations and Parameters of Adaptable Product with Robust Performance 

تعداد صفحه :6

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

 

چکیده
یک محصول سازگار یکی که می توان تغییر داد / اقتباس شده است، مانند پیکربندی و به روز رسانی، در طول مرحله عملیات کالا برای برآوردن تغییرات در الزامات است. طراحی وب محصولات سازگار می توانید با هر دو مزایای اقتصادی و زیست محیطی است. طراحی سازگار پارادایم طراحی است که با هدف ایجاد محصولات سازگار است. از آنجا که تغییرات پارامتر ناشی از عدم قطعیت معمولا به تغییرات عملکرد محصول شود، نیرومندی است که در طراحی محصولات سازگار در نظر گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر در حال توسعه یک چارچوب یکپارچه برای طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصول سازگار به طوری که محصول را می توان اقتباس برای برآوردن الزامات تغییر، در عین حال عملکرد محصول حداقل حساس به تغییرات پارامتر است. سطح پارامتر، پیکربندی و معماری: در این کار، طراحی یک محصول سازگار در مرحله طراحی تجسم است که در سه سطح مختلف انجام شده است. در سطح پارامتر، یک محصول سازگار می تواند از طریق تغییر از مقادیر پارامتر به دست آورد. در سطح پیکربندی، یک محصول سازگار می تواند از طریق تغییرات پیکربندی محصول به دست آورد. در سطح معماری، یک محصول سازگار می تواند از طریق انتخاب یک معماری باز به دست آورد برای اتصال به پلت فرم از محصول با ماژول افزودنی های رابط. ویژگی های طراحی سازگار در سه سطح مختلف بحث شده است. روش برای توصیف نامزد پیکربندی های مختلف در طراحی و پیکربندی های مختلف ایالات در بهره برداری از یک محصول سازگار مدل سازی ارائه شده است. علاوه بر این، روش های ارزیابی در نظر گرفتن اجرای محصول و تغییرات از اجرای برنامه در نظر استحکام توسعه یافته است. مدل های بهینه سازی معرفی شده برای شناسایی طراحی بهینه از محصول سازگار با بهترین نیرومندی است. مطالعه موردی پیاده سازی شده است برای نشان دادن اثر از رویکرد یکپارچه طراحی سازگار.

 خرید و دانلود دانلود مقاله ISI یکپارچه چارچوب به طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصولات سازگار با عملکرد قوی